Perhitungan PPh 21 Pegawai Harian Lepas

Pengertian Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas  Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pegawai Tidak Tetap atau […]